منطق‌آموزي، منطق‌پژوهي و منطق‌انديشي
 
نشریۀ كتاب ماه فلسفه شماره مربوط به منطق اسفند ماه ۱۳۹۱ شماره ۶۶ منتشر شد.

مقاله‌هاي اين شماره در پي دي اف‌هاي جدا جدا و به صورت يك‌پارچه در يك پي دي اف قابل دانلود است.

  نوشته شده در  یکشنبه ۶ اسفند۱۳۹۱ساعت 9:26  توسط اسداله فلاحي  | 

نشريۀ «منطق‌پژوهي» در پی گرانی كاغذ تصميم به نشر الكتروني شماره‌هاي خود گرفته است. مقالات اين نشريه از آدرس زير دانلود مي‌شود:

http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/

به اميد الكتروني شدن همه نشريه‌هاي كشور!

  نوشته شده در  چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ساعت 12:37  توسط اسداله فلاحي  | 
نشريه «معارف عقلي» شمارۀ 21 ويژۀ منطق زمستان 1390 منتشر شد. اين شماره شامل مقاله‌هاي زير است:

1. «شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل» محمدامین ابوالحسنی،

2. «نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی مبنی بر استحاله منطقی تعریف» رحمت الله رضایی،

3. «بازنگری در حملیة مرددة المحمول و بررسی پاره ای نقدها» عسکري سلیمانی امیری،

4. «نسبت های میان مفاهیم کلی» محمدرضا محمدعلیزاده،

5. «منطق موجهات خونجی و گزاره های همیشه صادق نزد او» ابوذر قاعدی فرد،

6. «منطق و مباحث زبانی» محمدباقر ملکیان

7. «تصحیح رساله «الوظائف فی المنطق» و مقدمه و تعلیقه بر آن» ابراهیم نوئی،


مقالۀ اول مقالۀ بسيار خوبي است و خواندن آن را به دوستان سفارش مي‌كنم. در اين مقاله، شرايط ارسطويي براي مقدمات برهان به خوبي نقد شده و نشان داده شده است كه مقدمات برهان تنها دو شرط دارند: داراي شرايط قياس باشند و يقيني باشند. بنابراين، شرط‌هاي ديگري كه ارسطو افزوده است ربطي به برهانيت برهان ندارد. اين ادعاي جسورانه و كاملا درست ادعايي است كه تاكنون در هيچ نوشته‌اي نديده بودم. انتشار اين گونه مقالات پژوهشي نشانۀ پيشرفت نشريات علمي كشور است كه جاي تبريك دارد.

مقالۀ دوم را نخوانده‌ام (نشريه همين امروز به دستم رسيده است)؛ اما مقالۀ سوم نقدي است بر مقالۀ بنده كه خود نقدي است بر مقالۀ ابراهيمي و سليماني اميري. اين دو مقاله را در مقاله «حمليه مردده المحمول» مي‌توانيد ببينيد. دوستان اگر اين سه مقاله را خواندند خوشحال مي‌شوم اگر لطف كنند داوري خود را دربارۀ نقدهاي بنده و سليماني اميري بيان كنند.

مقالۀ چهارم تحليلي است از نسبت‌هاي چهارگانه ميان نقيض دو مفهوم و نيز ميان يك مفهوم و نقيض مفهوم ديگر. نويسنده اين تحليل را براي استدلال‌هاي تك‌مقدمه‌اي و چندمقدمه‌اي منطق قديم به كار برده است. مشابه همين كار، اما به صورت پيشرفته‌تر، در مقاله زير صورت‌پذيرفته بود:

عظيمي، ‌مهدي، (1385)، «بنيادهاي بديهي در منطق صوري»، مطالعات اسلامي، شماره 71، صص 103-126. (قابل دانلود از بنیادهای بدیهی در منطق صوری - پایگاه مجلات تخصصی نور)

مقالۀ پنجم گزاره‌هاي هميشه‌صادق نزد افضل الدين خونجي را به بحث گذاشته است. اينكه منطق‌دانان مسلمان، مانند منطق جديد، به گزاره‌هاي هميشه‌صادق توجه كرده باشند در «ضرورت بشرط المحمول» ابن‌سينا سابقه دارد اما بحث خونجي از هميشه‌صادق‌ها مربوط به قضاياي حقيقيه و خارجيه است و پرتوي نويي به اين بحث پيچيدۀ منطقي مي‌افكند.

مقالۀ ششم را هم نخوانده‌ام؛ اما مقالۀ هفتم تصحيح و معرفي يك كوته‌نوشت منطقي در قرن هفتم هجري است كه اهميت آن را بنده درنيافتم.

  نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۱ساعت 15:20  توسط اسداله فلاحي  | 

اين دو مقاله هفتۀ گذشته در نشريه علمي - پژوهشي گروه فلسفه دانشگاه اصفهان با نام متافيزيك  (دوره جدید، سال چهل و ششم، شماره 7-8، پاييز و زمستان 1389) منتشر شده است.

آراي سهروردي در قياس ضياء موحد    ص 1-۱۰
 چکيده  

شهاب الدين سهروردي (587-549 ه.ق) در كتاب مهم خود، حكمه الاشراق، ادعا مي كند كه نظريه قياسات ارسطو را با كاهش تعداد قواعد آن ساده كرده است، به گونه اي كه با همين تعداد اندك قواعد، اعتبار تمام ضرب ها قابل اثبات است. اين كار (ساده سازي نظريه قياسات ارسطو) با تحويل تمام قضاياي سالب حملي و جزئي به قضاياي موجب كلي و ارائه دو قاعده فرازباني، يكي براي شكل دوم و ديگري براي شكل سوم قياس صورت گرفته است. اين مقاله به شرح بخش غيرموجه نظريه قياس سهروردي پرداخته است و ادعاي او را در مورد ساده كردن نظريه قياس ارسطو بررسي مي كند.

کليدواژگان: شهاب الدين سهروردي، نظريه قياس غيرموجه ارسطويي، عكس

جهت متافيزيكي، جهت محمول و نظريه «ضرورت بتاته» لطف الله نبوي    ص 31-۴۲
 چکيده  

ارسطو در كتاب ارغنون (Aristotle،1949:9،30a،15-19 ) به صراحت بيان مي­كند كه در يك قياس حملي، اگر صغري مطلقه (عاري از جهت) و كبري ضروري باشد، نتيجه قياس نيز ضروري است. اين نظر ارسطو كه در واقع تخطي از قاعده منطقي مشهور تئوفراستس(تبعيت نتيجه از اخس مقدمتين) محسوب مي­شود، منشا منازعات و مشاجرات فراواني در طول تاريخ منطق گرديده است. منطق­دانان و مورخان مشهور منطق در قرن بيستم همانند «نيكولاس رشر» و «بكر» بر اين نظرند كه اين ديدگاه ارسطو تنها در صورتي قابل توجيه و قابل دفاع است (لااقل در شكل اول قياس) كه جهت ضرورت در كبري، جهت محمول تلقي شود كه خود نوعي جهت شيء (modality de re) است. امروزه به خوبي مي­دانيم كه جهت محمول (عقدالحمل) پيوند و ارتباط استوار و تنگاتنگي با جهت فلسفي و متافيزيكي دارد بنابراين ديدگاه ارسطو داير بر اعتبار چنين قياساتي، تفسير وجودي و فلسفي جهات را در دستگاه منطقي وي آشكار مي­سازد.
شيخ شهاب­الدين سهروردي (شيخ اشراق) در نظريه «ضرورت بتاته» با پايه قرار دادن همين جهت فلسفي و متافيزيكي، جهت ضرورت، امكان و امتناع را در بدو امر وصف محمول تلقي مي­كند و در مرحله بعد جهت حمل (جهت نسبت) را تنها در جهت ضرورت منحصر مي­داند. انحصار وصف ضرورت براي جهت حمل و نسبت (با شرط وجود جهتي در محمول) همان است كه به آن «ضرورت بتاته» مي­گويند. نظريه وي را در باب جهت امكان محمولي كه مهم­ترين بخش اين نظريه است به صورت زير مي­توان در منطق موجهات جديد صورت­بندي كرد.

(x) (<>Ax --> <>Bx) <-> (x) [] (<>Ax --> <>Bx)

در مقاله حاضر پس از مروري بر سير تاريخي بحث، ضمن تاكيد بر نقش جهت محمول در محاسبات منطق ارسطويي- سينوي نشان داده مي­شود كه نظريه ضرورت بتاته سهروردي اولاً: به لحاظ نحوي در نظام QS5 قابل اثبات و ثانياً: به لحاظ معنايي در مدل متناظر اين نظام (مدل تعادلي-تجانسي جهان­هاي ممكن) قابل توجيه و تبيين است.

کليدواژگان: جهت محمول، جهت فلسفي و متافيزيكي، نظريه ضرورت بتاته، مدل تعادلي – تجانسي جهان هاي ممكن

  نوشته شده در  یکشنبه ۷ خرداد۱۳۹۱ساعت 13:44  توسط اسداله فلاحي  | 
سومين شماره منطق‌پژوهي با مقالات زير منتشر شد:


1. بازتأملي انتقادي در بهره‌گيري از سور مرتبة دوم در تحليل شرطي لزومي

محمد ايزدي و علي‌رضا دارابي

2. نظرية فراارزشگذارها، ابهام و پارادوكس خرمن

داود حسيني

3. تحليل پارادوكس دروغگو در چهارچوب نظرية ساختاري گزاره‌ها

عليرضا دست‌افشان

4. جهان‌هاي ناممكن و متون التفاتي از نگاه پريست

بهنام ذوالقدر و فرشته نباتي

5. تعريف‌هاي ارسطوييِ فرفوريوس از جنس و نوع : مقايسة برداشت ابن‌سينا و بارنز

مهدي عظيمي

6. تحليل عموم‌هاي سه‌گانۀ اصول فقه در منطق جديد

اسدالله فلاحي

7. آشيل به لاك‌پشت چه گفت؟

هومن محمد قربانيان

  نوشته شده در  دوشنبه ۲۲ اسفند۱۳۹۰ساعت 11:50  توسط اسداله فلاحي  | 

مقاله منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه لزومیه  در نشريه انديشه ديني شماره ۴۰ پاييز ۱۳۹۰ صص ۱-۲۸ منتشر شد.

چکيده:

نگارنده در مقاله ي ديگري در تحليل شرطي هاي سالبه ي كليه، با فرمول بندي عبارات ابن سينا نشان داده است كه به تحليل ابن سينا ايراد صوري مهمي وارد است و تلاش هاي ابن سينا در پاسخ به آن، پذيرفتني نيستند. او به كمك تحليل ابن سينا از موجبه ي كليه، پاسخ ديگري به ايراد مورد نظر يافته، اما نشان داده است كه اين پاسخ نيز توان دفع ايراد را ندارد. در پايان، وي حل نهايي مساله را، به عنوان مساله اي باز، فراروي پژوهندگان قرار داده است. اكنون در اين مقاله، نشان مي دهيم كه ايراد تحليل هاي آن مقاله در تابع ارزشي گرفتن شرطي است و با تبديل آن به شرطي ربطي، ايراد مرتفع مي گردد. البته كاربرد شرطي هاي ربطي هرچند در سالبه ي كليه ي لزومي با كاميابي همراه است، در تحليل موجبه ي جزييه لزوميه با دشواري هايي روبه رو است. نشان مي دهيم كه با استفاده از تفكيك «لزومي حقيقي» و «لزومي لفظي» (كه يكي از مهم ترين نوآوري هاي ابن سينا است) و با وارد ساختن «امكان مقدم» در تحليل موجبه ي كليه ي لزوميه، اين دشواري ها را مي توان پشت سر گذاشت.

کليدواژگان:
سالبه ي كليه ي لزوميه 2، موجبه ي كليه ي لزوميه 3، منطق كلاسيك، منطق ربط ، ابن سينا

  نوشته شده در  یکشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۰ساعت 12:36  توسط اسداله فلاحي  | 

شماره‌ی جدید منطق‌پژوهی (سال اوّل، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان 1389) با مقالات زیر منتشر شده است:

احمدی افرمجانی، علی‌اکبر

ذوحدین هگلی؛ بررسی نسبت «پدیدارشناسی» و «منطق»

امیرخانی، مهناز

نظام‌های موجه محمولی کریپکی و مسأله‌ی ذات‌باوری

چیت‌ساز، مازیار

رویکردهای نو به قانون عدم تناقض

ذکیانی، غلامرضا

ارزیابی ترجمه‌ی عربی «قیاس ارسطو»

عطار، فراز

اصلاحات فرانتس برنتانو بر منطق

قیوم‌زاده، کامران

قضیه‌ی ناتمامیت گودل و فلسفه‌ی ذهن

میرزاپور، مهدی

صوری‌سازی قواعد قیاس حملی

با تشکر از آقای دکتر مهدی عظیمی که فهرست مقالات را برای اطلاع رسانی در اختیار بنده گذاشتند.

پي‌نوشت ۷/۳/۹۱:

اخيرا مقالات منطق‌پژوهي شماره ۲ در سايت «پرتال جامع علوم انسانی» قرار داده شده است.

  نوشته شده در  یکشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۰ساعت 11:46  توسط اسداله فلاحي  | 

آقای حمیدرضا ابراهیم پور در بخش نظرات پست قبل وبلاگی از آقای هومن محمد قربانیان، دانشجوی دکتری منطق در دانشگاه تربیت مدرس، با آدرس www.modernlogic.ir را معرفی کرده اند که از ایشان بابت معرفی این وبلاگ تشکر می کنم.

از مروری به نوشته های این وبلاگ، به دستم آمد که پست اول این وبلاگ در تاریخ ۶ خرداد ۹۰ و پست اخیر آن در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۰ منتشر شده است. تا کنون پست های زیر در این وبلاگ ارائه شده است:

مقالات وبلاگ منطق جدید (تاکنون):

ورود آقای قربانیان به جمع وبلاگ نویسان منطقی را به ایشان و دوستداران منطق تبریک می گویم

  نوشته شده در  چهارشنبه ۸ تیر۱۳۹۰ساعت 0:24  توسط اسداله فلاحي  | 

نشريه حكمت و فلسفه در بسياري از شماره‌هاي خود، مقالاتي منطقي يا فلسفه‌منطقي منتشر كرده است كه از سايت مگيران آنها را نقل مي‌كنم. چنان كه ديده مي‌شود برخي از اين مقالات، قابل دانلود هستند:

 

 

سال ششم، شماره 3 (پياپي 23)، پاييز 1389

مساله تعبير گزاره هاي احتمالاتي در علم

امير احسان كرباسي زاده، ميثم محمد اميني   ص 33

مشاهده متن   [PDF 403KB]    

 

 

سال ششم، شماره 2 (پياپي 22)، تابستان 1389

152 صفحه

شرطيه پاسكال؛ آيا نظريه معقوليت يك برهان است؟

محمد محمدرضايي، مصطفي حسيني گلكار   ص 7

مشاهده متن   [PDF 406KB]    

 

 

سال ششم، شماره 1 (پياپي 21)، بهار 1389

160 صفحه

نقد سه استدلال گودلي در فلسفه ي ذهن

سيدمحمدعلي حجتي، محمدصالح زارع پور   ص 33

مشاهده متن   [PDF 274KB]    

 

 

 

سال پنجم، شماره 3 (پياپي 19)، پاييز 1388

124 صفحه

واقعي گرايي جديد : آيا واقعي گرايي جديد از مصاديق واقعي گرايي جانشيني است ؟

لطف اله نبوي، مجتبي اميرخانلو   ص 27

مشاهده متن   [PDF 379KB]    

منطق تعريف در بوته نقد و داوري

موسي ملايري   ص 85

مشاهده متن   [PDF 281KB]    

 

 

 

سال چهارم، شماره 4 (پياپي 16)، زمستان 1387

140 صفحه

منطق شرطي و مباني فلسفي آن

رضا رسولي شربياني    ص 71

مشاهده متن   [PDF 272KB]    

اصل طرد شق ثالث و انگاره تخطي از آن در پارادايم هاي چند ارزشي و فازي

مرتضي حاج حسيني    ص 85

مشاهده متن   [PDF 287KB]    

تكثر نظام هاي منطقي : مقايسه ديدگاه هاي منطق دانان قديم و جديد

فرشته نباتي    ص 101

مشاهده متن   [PDF 273KB]    

 

 

 

 

 

سال چهارم، شماره 3 (پياپي 15)، پاييز 1387

154 صفحه

درآمدي بر فلسفه منطق ارسطو

غلامرضا ذكياني   ص 45

جهت سور و جهت حمل در منطق قديم

محمدعلي اژه اي    ص 91

 

 

 

سال چهارم، شماره 1 (پياپي 13)، بهار 1387

148 صفحه

 نقدي بر تحليل زماني قضاياي موجه

علي اكبر احمدي افرمجاني   ص 7

 چکيده   

تصميم پذيري سيستم هاي هوشمند

سيدمحمدعلي حجتي ، مرتضي مزگي نژاد   ص 29

 چکيده   

 

 

 

سال دوم، شماره 4 (پياپي 8)، زمستان 1385

134 صفحه

 تطبيقي پيرامون قضاياي كلي و جزئي در منطق جديد و قديم

موسي ملايري    ص 31

مقالات انگليسي

مساله كليات در فلسفه تحليلي و ابن سينا

هاشم مرواريد    ص 84 (انگليسي)

ميله استاندارد متر و ارتباط آن با گزاره هاي ممكن پيشين

محمد سعيدي مهر   ص 98

ابن سينا و مساله استقراء

محمدعلي اژه اي    ص 114

 

 

 

سال دوم، شماره 2 (پياپي 6)، تابستان 1385
160 صفحه
مقالات انگليسي

زمان و جهت در منطق سينوي
لطف الله نبوي    ص 84 (انگليسي)
 

 

 

سال اول، شماره 4، زمستان 1384
112 صفحه
منحني تحول زبان و فهم در فلسفه معاصر
قاسم پور حسن   ص 17

نقد كتاب : «مباني منطق و روش شناسي»
غلامرضا ذكياني   ص 29
 

 

 

سال اول، شماره 3، پاييز 1384
138 صفحه
تحليل ديدگاه غزالي در باره تقابل ميان منطق و امامت
غلامرضا ذكياني   ص 5

كواين و موجهات
فرشته نباتي   ص 21

 

 

سال اول، شماره 2، تابستان 1384
114 صفحه
 تحليل رويكرد كامپيوتري به فلسفه ي علم
حميدرضا آيت اللهي ، آرش موسوي    ص 23

كليت پذيري و هويت عملي
سوزان بابيت   ص 113 (انگليسي)


 

 

  نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۹ساعت 3:3  توسط اسداله فلاحي  | 

شماره 4۳ دو فصلنامه علمي- پژوهشي حكمت سينوي ويژه بهار و تابستان 8۹ در اسفند ماه ۸۹ منتشرگردید. اين دوفصلنامه به موضوعاتي پيرامون انديشه هاي فلسفي- منطقي ابن‌سينا مي‌پردازد . موضوع مقالات و نام مؤلفان اين شماره بدين شرح مي‌باشد:

 • منطق سینوی ابداعات و نوآوری‌ها
     دکتر لطف الله نبوي/دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران
 • مبادي وجودي جداانگاري واجب الوجود از ممكنات در فلسفه ابن‌سينا
     دكتر سعيده سادات شهيدي/ استاديار دانشگاه امام صادق
 • نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن‌سينا
     دكتر فاطمه صادق زاده قمصري / استاديار دانشگاه امام صادق
 • گزاره ماهوي نزد ابن‌سينا و جهت سور
     دکتر اسداله فلاحي/ استادیار دانشگاه زنجان
 • ساختار منطقي مسائل و موضوع علم نزد ارسطو، فارابي، ابن‌سينا و ابن‌رشد
     دكتر ناديا مفتوني/ مدرس دانشگاه تهران
 • معناي نبوت نزد ابن‌سينا
  سميه قاسمي نراقي/ دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي، مدرسه عالي شهيد مطهري؛ سيد مصطفي محقق داماد / استاد گروه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
 • ذات‌گرايي ارسطويي-سينوي و ذات‌گرايي معاصر
     سيد احمد حسيني/ دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه تربيت مدرس؛ محمد سعيدي مهر/ دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 

شماره پيشين اين نشريه نيز چند مقاله منطقي در بر دارد كه به آنها اشاره مي‌شود؟

 

شماره 42 دو فصلنامه علمي- پژوهشي حكمت سينوي ويژه پاييز و زمستان 88 در مرداد ۸۹ منتشرگردید. اين دوفصلنامه به موضوعاتي پيرامون انديشه هاي فلسفي- منطقي ابن‌سينا مي‌پردازد . موضوع مقالات و نام مؤلفان اين شماره بدين شرح مي‌باشد:
 • بحث ماهیت و وجود در ابن­سینا و ابن­رشد و نقد آن
         دکتر احمد احمدی/استاد دانشگاه تهران
 • حكمت مشرقي ابن‌سينا از منظر هانري كربن
         دكتر اعظم قاسمی/ عضو پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 •   تحول ساختاری در منطق‌نگاری ابن‌سینا و تأثیر تاریخی آن در دوره اسلامی
         دکتر احد فرامرزقراملکی/استاد دانشگاه تهران
 • حجت و استدلال مباشر
         دکتر فرشته نباتی/ استادیار دانشگاه علامه طباطبای
 • چیستی و اعتبار دلالت التزامی
        دكتر مهناز امیرخانی/ استادیار دانشگاه الزهرا
 • عينيت مفهومي‌اوصاف الهي در فلسفه ابن سينا 
        دکتر سعیده سادات شهیدی / استادیار دانشگاه امام صادق (ع) 
 • «الموجز الصغير في المنطق» يا «منطق عيون الحکمه» رفع يک ابهام تاريخي
       زینب برخورداری ، دکتر احد فرامرزقراملکی/ استاد دانشگاه تهران
   
آخرين بروز رساني ( ۲۹ آبان ۱۳۸۹ ) به نقل از سایت اختصاصی نشریه حکمت سینوی

  نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۹ساعت 22:3  توسط اسداله فلاحي  | 

اخيرا، چند مقاله در موضوع «فلسفه منطق» در نشريه وزين ذهن منتشر شده است كه از صفحه مربوط به نشريه در سايت مگيران اطلاع رساني مي‌شود. با تشكر از دوست عزيزم آقاي علي حسين‌خاني كه يكي از مقالات ياد شده اثر او است و مرا از انتشار اين شماره با خبر ساخت.

فصلنامه ذهن (فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگن به زبان فارسي،‌انگليسي)

سال يازدهم، شماره 2 (پياپي 42)، تابستان 1389، 152 صفحه

 علم آينده چهارچوبي جامع تر لازم دارد
مهدي گلشني   ص 5
 بررسي ديدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا
مهدي عبداللهي   ص 19
 ارجاع و معناداري نزد فرگه، هوسرل و كواين
اصغر سليمي نوه   ص 39
 آيا تمايز تحليلي / تاليفي جزمي است؟
مصطفي مهاجري   ص 55
 نظريه معناشناسي نقاط ثابت كريپكي
محمد اردشير، احسان سياوشي   ص 81
 بررسي استدلال ديويدسون در باب تركيبي بودن زبان هاي طبيعي و استدلال قلاب سنگي
علي حسين خاني   ص 97
 گسست علمي؛ قياس ناپذيري معناشناختي با نظريه علي ارجاع ؟
ياسر خوشنويس   ص 121

تعداد صفحات: 152 صفحه -- قيمت: 25000 ريال -- تاريخ انتشار: 10/11/89

تلفن: 88735417 ، 88501064 (021) -- تاريخ درج در سايت مگيران: 18/11/89

  نوشته شده در  شنبه ۲۳ بهمن۱۳۸۹ساعت 2:5  توسط اسداله فلاحي  | 

سخن سردبیر                                                   ص 1

ابهام و پارادوکس خرمن                                       ص 3 داود حسینی

تحليل سور شرطي لزومي مبتني بر منطق جديد     ص 27 علی‌رضا دارابی

بن‌بست حمل سلبي                                          ص 57 داريوش درويشي

«هر تناقضی محال است» به چه معناست؟             ص 83 رحمان شریف‌زاده، سید محمدعلی حجتی

منطق گزاره‌هاي داستاني                                    ص 93 سميه فريدونی

منطقهای مبتنی بر عکس نقیض و نقض محمول      ص 113 اسدالله فلاحي

دفاع از رویکرد مبتنی بر نظریة معنا در تعیین مصداقِ ثوابت منطقی

                                                                     ص 146 امید کریم‌زاده

  نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ بهمن۱۳۸۹ساعت 8:39  توسط اسداله فلاحي  | 

نخستین شماره از نخستین نشریه صرفا منطقی با عنوان "منطق پژوهی" با اهتمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با سردبیری دکتر غلامرضا ذکیانی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد. انتشار این نشریه را به جامعه منطقی ایران تبریک می گویم. اطلاعات بیشتر در این زمینه را به زودی در دسترس  خواهم نهاد.

پی نوشت: اطلاعات کتاب شناختی نشریه:

منطق‌پژوهي، دوفصلنامه علمي ـ تخصصي

سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مدير مسئول: حميدرضا آيت‌اللهي

سردبير: سید محمد علی حجتی

قائم مقام سردبير: غلامرضا ذکیانی

مدير اجرايي: سیاوش تفضلی

هيئت تحريريه

علي‌اکبر احمدی افرمجانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمدعلی اژه‌ای استادیار دانشگاه اصفهان

رضا اکبری استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

سیدمحمدعلی حجتی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

غلامرضا ذکیانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران

رضا محمدزاده استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرشته نباتی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

لطف الله نبوی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

سیدمحمود یوسف‌ثانی استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

هیئت مشاوران

سیدمحمدعلی حجتی/ داود حسینی/علی‌رضا دست‌افشان/ امیرحسین دستجانی فراهانی/ غلامرضا ذکیانی اسدالله فلاحی/ امید کریم‌زاده/ فرشته نباتی/ لطف الله نبوی/ سیدمحمود یوسف‌ثانی

ویراستار متن: مهدی معلمی

مترجم چكيده: حسين پورقاسميان

طراح جلد: مجيد اكبري كلي

صفحه‌آرا: امیرحسین حیدری

ناظر چاپ: رضا حسيني

چاپخانه: پرديس دانش

تيراژ: 500

بها: 3000 تومان

نشاني: تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي، صندوق پستي6419-14155

تلفكس: 88053935‌

پست الكترونيك: logicalstudies@ihcs.ac.ir

http://www.ihcs.ac.ir 

  نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 13:38  توسط اسداله فلاحي  | 
 

ماهنامه ی « کتاب ماه فلسفه »، در شماره ی اخیر خود، مقاله ی این نگارنده را با عنوان « نگاهی به تفسیر و انتقادات دامت از آموزه های فرگه پیرامون مباحث معناشناختی » منتشر کرده است. مقاله در مگ ایران در دسترس است و همچنین کل این شماره (شماره ی 37) را می توان از سایت خانه ی کتاب دانلود کرد.

چکیده ی مقاله:Frege

فرگه، در راستای تحلیل مفهوم شهودی معنا، به مباحث بسیار مهم و گوناگونی می پردازد که از آن جمله می توان به آموزه های وی در باب محتوای خبری، ارجاع، تن، نیرو و اندیشه اشاره کرد. هریک از این مباحث بطورگسترده ای، بوسیلة بسیاری از فلاسفة بزرگ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. جدا از تأثیرگذاری عمیق این آموزه ها، انتقادات و بازبینی های بسیاری نیز درباب آنها مطرح شده است. مایکل دامت، به عنوان یکی از مهمترین فلاسفة تحلیلی و از اصلی ترین شارحان و در عین حال، منتقدین فرگه، بطور مفصل پیرامون این مباحث نگاشته است. در این نوشتار، اصلی ترین آموزه های فرگه، پیرامون مباحث معناشناختی و فلسفة زبان، با تأکید بر تفسیر دامت از آنها مطرح شده و همزمان، مهمترین نقدهای دامت بر این آموزه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: فرگه، دامت، ارزش معناشناختی، محتوای خبری، اندیشه.

  نوشته شده در  چهارشنبه ۳ آذر۱۳۸۹ساعت 21:48  توسط علی حسین خانی  | 

مي‌دانيم كه برخي از نشریات لاتین در باب منطق در برخي از کتابخانه‌هاي ايران به صورت بسيار پراكنده موجود است. فهرست برخي از اين نشريات در برخي از كتاب‌خانه‌هاي ايران را در اينجا مي‌يابيد. لازم به ذكر است كه اين فهرست بسيار ناقص است و بسياري از نشرياتي كه در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس هست در اين فهرست نيامده است. همچنين، برخي از اين نشريات را آقاي دكتر لگنهاوسن به كتابخانه موسسه امام خميني در قم اهدا كرده كه در اين فهرست نيامده است.

براي آشنايي با نحوه كار گردآوران اين فهرست به

پايگاه‌ اطلاعات‌ فهرست‌ مشترك‌ نشريات‌ ادوراي‌ لاتين‌ كتابخانه‌هاي‌ كشور

مراجعه كنيد.

  نوشته شده در  پنجشنبه ۱۷ آبان۱۳۸۶ساعت 16:36  توسط اسداله فلاحي  | 
اخیرا یک سایت دانلود مجانی کتاب پیدا کردم که کتابهای جالبی داشت. از جمله یک کتاب مقدماتی در حوزه استنتاج طبیعی گزاره ها و محمولات که میتونید از اینجا دانلودش کنید:

Logic Primer, 2nd Edition

Colin Allen and Michael Hand

Table of Contents and Sample Chapters

Logic Primer presents a rigorous introduction to natural deduction systems of sentential and first-order logic. The text is designed to foster the student-instructor relationship. The key concepts are laid out in concise definitions and comments, with the expectation that the instructor will elaborate upon them. New to the second edition is the addition of material on the logic of identity in chapters 3 and 4. An innovative interactive Web site, consisting of a "Logic Daemon" and a "Quizmaster," encourages students to formulate their own proofs and links them to appropriate explanations in the book.

Colin Allen is Professor of Philosophy at Texas A&M University. He is the coauthor of Nature's Purposes (MIT Press, 1998), Species of Mind (MIT Press, 1997), and The Cognitive Animal (MIT Press, 2001).

Michael Hand is Professor of Philosophy at Texas A&M University.

 

  نوشته شده در  دوشنبه ۷ اسفند۱۳۸۵ساعت 16:37  توسط حسین بیات  | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۵ساعت 13:11  توسط اسداله فلاحي  | 

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۵ساعت 14:27  توسط اسداله فلاحي  | 

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۵ساعت 14:10  توسط اسداله فلاحي  | 

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۵ساعت 13:23  توسط اسداله فلاحي  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM