منطق‌آموزي، منطق‌پژوهي و منطق‌انديشي
 

سخن سردبیر                                                   ص 1

ابهام و پارادوکس خرمن                                       ص 3 داود حسینی

تحليل سور شرطي لزومي مبتني بر منطق جديد     ص 27 علی‌رضا دارابی

بن‌بست حمل سلبي                                          ص 57 داريوش درويشي

«هر تناقضی محال است» به چه معناست؟             ص 83 رحمان شریف‌زاده، سید محمدعلی حجتی

منطق گزاره‌هاي داستاني                                    ص 93 سميه فريدونی

منطقهای مبتنی بر عکس نقیض و نقض محمول      ص 113 اسدالله فلاحي

دفاع از رویکرد مبتنی بر نظریة معنا در تعیین مصداقِ ثوابت منطقی

                                                                     ص 146 امید کریم‌زاده

  نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ بهمن۱۳۸۹ساعت 8:39  توسط اسداله فلاحي  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM